Kde zase lítáš?...

...vydělávám!

Chceš si vydělat peníze odkudkoli, kde právě jsi? Nechce se Ti trávit přesně stanovený čas v kanceláři? Máš dobré komunikační schopnosti a nebojíš se lidi oslovit?

Chci:

To chci!

Určovat si pracovní dobu sám a pracovat podle toho, jak se mi to hodí.

To chci!

Připojit se kdekoli jsem, ať už na pláži, doma nebo v kavárně.

To chci!

Rozhodovat o svém výdělku, částka není limitována.

To chci!

Vydělat si na dovolenou a odjet kdykoli.

Buď pánem svého času, užívej si života naplno a vydělávej při tom peníze!

Zvol si tu správnou cestu, jak se stát profesionálem v oboru.

U nás získáš možnost:
  • Přesvědčivě prezentovat svoje myšlenky a logicky prosazovat svoje návrhy.
  • Získat zkušenosti v oboru, kde se točí peníze.
  • Využívat plně vybavenou kancelář, pokud budeš chtít.
  • Vydělávat flexibilně a získat možnost opravdu si vydělat podle svých skutečných schopností.
  • Učit se a získat zkušenosti od úspěšných.

Zvol si tu správnou cestu, jak se stát profesionálem v oboru.

Nelam si hlavu s vyhledáváním zájemců o naše služby,
stačí když je přesvědčíš o jejich kvalitách.

Pokud se nebojíš komunikovat a baví tě práce s lidmi, dej nám o sobě vědět.

Souhlasím s tím, aby společnost Allianz pojišťovna, a.s., u níž se ucházím o zaměstnání, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „Zákon“), zpracovávala mé osobní údaje, které jí poskytnu (včetně citlivých osobních údajů a rodného čísla) nebo které získá v rámci výběrového řízení (dále jen „osobní údaje“), pro účely výběrového řízení na pracovní pozici v této společnosti nebo v její organizační složce. Dále souhlasím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty pro případné oslovení alternativní nabídkou pracovního místa ve společnosti Allianz pojišťovna, a.s..
Vzhledem k tomu, že se hlásíte na pozici do finanční instituce se specifickým předmětem činnosti zaměstnavatele kladoucí vysoké nároky na profesní způsobilost a důvěryhodnost všech osob konajících pro zaměstnavatele činnost, bude v případě nástupu na tuto pozici ověřena úplnost, správnost a pravdivost Vámi uváděných informací.
Tento souhlas platí po dobu trvání výběrového řízení a dále po dobu tří let po jeho ukončení.
Poučení o zpracování osobních údajů
1. Správcem osobních údajů je společnost, u níž se ucházím o zaměstnání, zpracovatelem osobních údajů je Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, IČO: 47115971, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spis. zn. 1815 B. Účel a doba zpracování osobních údajů jsou specifikovány v textu souhlasu.
2. Shromážděná data budou zpracována ručně i elektronicky a budou zpřístupněna zaměstnancům podílejícím se na zabezpečení výše uvedeného účelu, k němuž jsou údaje poskytovány.
3. Mám právo přístupu k osobním údajům zpracovávaným o mé osobě, právo na jejich opravu; dále mám právo požadovat vysvětlení, resp. odstranění vzniklého stavu, pokud se domnívám, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem nebo s ochranou mého soukromého a osobního života. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat, ale beru na vědomí, že při neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemohu být do výběrového řízení zařazen/a.

Víš o někom, kdo by měl o pozici zájem? Sdílej!